Výjimečné probiotikum – na toto jsou antibiotika krátká

Když se vzpomenou probiotika, většina z nás si podvědomě představí laktobacily obsažené zejména v kyselomléčných produktech. Ačkoli nejznámějšími kulturami, které napomáhají správnému fungování lidského trávicího traktu jsou právě tyto bakterie, zdaleka nejsou jedinými. Nakonec ne všechny probiotické kultury patří mezi bakterie. Slyšeli jste už někdy o probiotické kvasince?

Kouzlo náhody

Saccharomyces boulardii je kvasinka pocházející z tropického prostředí jihovýchodní Asie. Poprvé ji izoloval ve dvacátých letech minulého století francouzský vědec Henri Boulard z plodů liči – liči čínské a mangostany lahodné.

Boulard cestoval na východ s cílem hledat nové organismy, které by bylo možné využít při procesu fermentace (kvašení). Indočínu však navštívil v čase jedné z regionálních epidemií cholery, co ho náhodou – jako již mnohokrát v historii vědy – dovedlo k jedinečnému objevu. Všiml si, že domácí obyvatelé, jejichž choroba obešla nebo měla mírnější příznaky, pijí speciální čaj připravený z vnější slupky těchto exotických druhů ovoce. Z nich se mu následně podařilo extrahovat organismus odpovědný za pozitivní léčebné efekty, který byl později nazván podle objevitelova jména Saccharomyces boulardii.

Patent na jeho využití koupili v roce 1947 laboratoře Biocodex, které dále pokračovaly s výzkumem kvasinky samotné i s protokoly na její výrobu.
Název rodu Saccharomyces je odvozen z latinizovaných slov řeckého původu, označujících cukr a hubu. Mnohem známějším zástupcem tohoto rodu je Saccharomyces cerevisiae, druh kvasinky, využívané lidmi od počátků civilizace, bez které by nebylo kvašeného cesta, vína ani piva. Saccharomyces cerevisiae je zároveň výborně prozkoumaným modelovým organismem v biologických studiích.

Účinný lék

Vraťme se však k předmětu našeho zájmu, k Saccharomyces boulardii. Ta roste při teplotě 37 stupňů celsia a je nesystémová – zůstává jen v trávicím traktu a nedostává se do jiných částí lidského organismu. Na trhu se jako probiotikum distribuuje v lyofilizované (mrazem sušené dehydratované) formě, existují však i preparáty, ve kterých byla Saccharomyces boulardii sušená za tepla. Lyofilizované produkty mají vůči druhé zmiňované formě několik výhod: jsou stále při pokojové teplotě a skladovatelné i použitelné během podstatně delšího období.

Masticha s probiotikami

Její efektivitě při léčení žaludečních a střevních poruch bylo věnováno velké množství dvojitě zaslepených studií (takových, při kterých ani lékař ani pacient neví kteří účastníci pokusu užívají účinnou látku a kteří neúčinné placebo). Prokázáno bylo významné zlepšení symptomů při akutních průjmech různého původu, i při opakovaných infekcích způsobených bakterií Clostridium difficile. Jako prevence vůči prvotní nákaze Clostridium difficile se však Saccharomyces boulardii nejeví příliš účinná. Naopak při prevenci relapsu Crohnovy choroby (návrat choroby k předchozímu horšímu stavu) se jí užívání doporučuje, stejně jako při průjmech cestovatelů, kde byl účinek – spolu s účinky dalších probiotik – potvrzen například studiemi publikovanými v pracích autorů Lynn a McFarland. Popisovaný je rovněž pozitivní efekt při léčbě infekce Helicobacter pylori.
Saccharomyces boulardii je podle několika studií učinná i jako prevence průjmu způsobeným užíváním antibiotik a to stejně u dospělých i u dětí. Pozitivní účinek této kvasinky u pacientů s narušenou imunitou dokázali při 18 měsíční studii vědci Saint-Marc, Blehaut, Musial a Touraine u pacientů s AIDS, kteří při jejím dlouhodobém užívání ve stadiu IV postupně mírně nabíraly tělesnou hmotnost, zatímco pacienti léčení placebem nadále hubli.

Mechanismy působení

Zatímco pro laiky je podstatný především účinek Saccharomyces, práce a výzkumy mikrobiologů směřují do hloubky. Je velmi zajímavé sledovat mechanismy jakými Saccharomyces boulardii pomáhá našemu tělu v boji proti nepřátelům. Za její efektivitou stojí celý arzenál jedinečných antipatogénnych strategií:
Za antitoxický efekt vůči potenciálně velmi nebezpečné střevní nákaze bakterií Clostridium difficile vděčíme enzymu proteáza, který Saccharomyces vylučuje. Ten nejen snižuje klostrídiové toxiny, ale i zabraňuje jejich vazbě na střevní výstelku.
V případě salmonely, nebo Escherichia coli je důležitá jejich přilnavost k manóze (epimeru glukózy), kterou je pokrytý povrch Saccharomyces. Uvedené bakterie díky tomu přilnou ke kvasince a ne ke střevní stěně a bez způsobení větších škod tak opustí trávicí trakt člověka.
Další z proteáz, které Saccharomyces boulardii produkují, umí významným způsobem zamezit dehydrataci organismu a ztrátě minerálů při infekci cholerou.
Prokázány byly i protizánětlivé účinky saccharomyces, za nimiž stojí například schopnost snižovat sekreci prozánětlivých cytokinů vylučovaných tělem během bakteriálních střevních infekcí, výhodný pro náš organismus je však i v případě virových průjmů.
Prokázaná byla rovněž schopnost Saccharomyces boulardii zvyšovat úroveň disacharidů ve střevní sliznici a podnítit vylučování imunoglobulinu A v tenkém střevě a pozitivně tak ovlivňovat slizniční imunitu.

Probiotické bakterie versus kvasinky

Důvodů, proč je Saccharomyces bulardii vhodné užívat při léčbě antibiotiky je několik. Jelikož patří mezi kvasinky, antibiotika ji neovlivňují – kvasinky jsou vůči nim přirozeně odolné. Navíc odpadá i problém případného přenosu genů zodpovědných za vznik rezistence vůči antibiotikům. Mnozí vědci se domnívají, že enterokoky a laktobacily přítomné v běžné střevní flóře dokáží předávat choroboplodným bakteriím geny zodpovědné za vznik rezistence, čímž je činí podstatně odolnějšími vůči léčbě. Takový přenos genetické informace mezi bakterií a kvasinkou je nemožný, což opět mluví ve prospěch Saccharomyces jako souběžně s léčbou užívaného probiotika.
Příznivý pro člověka je i životní cyklus Saccharomyces boulardii v těle člověka. Dostatečné koncentrace v těle dosahuje do tří dnů od začátku užívání a trávicí trakt nekolonizují: za tři až pět dní po doužívání už tuto kvasinku v těle nenajdeme. Rychlost obnovy střevní mikroflóry po infekcích či antibiotické léčbě však podle několika studií, například vědeckých kolektivů Swidsinkiho či Barca, ovlivňuje značně.

Produkty s obsahem probiotické kvasinky Saccharomyces boulardii můžete najít na stránce www.mastichashop.cz