žaludecní vředy

Protizánětlivá aktivita Chioské mastichy

Chioská masticha pryskyřice stromu Řečík lentišek (Pistacia lentiscus), rostoucího na ostrově Chios v Egejském moři, má již po staletí své nezastupitelné místo v přírodní medicíně středomořské oblasti. Jejím antibakteriálním účinkům a také mechanismu protizánětlivých účinků se s prokazatelným výsledkem věnuje několik studií. Podle práce autorek Triantafyllou a Bikineyevovej, zveřejněné v roce 2011, masticha potlačuje oxidativní stres vyvolaný proteinem TNF-α, často se podílejícím v systémových zánětlivých onemocněních. TNF-α výrazně zvyšuje buněčnou produkci superoxidů, chioská masticha nicméně dokázala její produkci úplně zastavit. Tato její vlastnost se podle studie významně podílí na protizánětlivé aktivitě Chioské mastichy.

Masticha při léčbě Crohnovy nemoci

Další vědečtí pracovníci se věnovali přímo zkoumání mastichy jako prostředku při léčbě Crohnovy choroby. Řečtí vědci Kaliora, Stathopoulou a kolektiv testovali na vzorku deseti pacientů s mírnou až středně rozvinutou Crohnovou chorobou, účinek přibližně dvou gramů mastichy denně po dobu čtyř týdnů. Podle výsledků studie zveřejněné v únoru 2007, zaznamenali výrazné snížení hladin interleukinu-6 (glykoproteinu podporujícího vznik a rozvoj zánětu) a CRP * v séru zmíněných pacientů.

Účinky na dyspepsii

Práce týmu lékařů z nemocnice Hatzikosta v řecké Ioannině se věnovala dvojitě zaslepeným, placebem kontrolovaným studiím účinků mastichy na poruchu trávení – dyspepsii. Její projevy, kterými byli zejména bolesti žaludku, bolesti v oblasti břišní dutiny v čase úzkosti, tupé bolesti a pálení žáhy, se významně zlepšily ve skupině užívající Chioskú mastichu ve srovnání s kontrolní skupinou.

Závěr

Přestože nejde o všelék, lze podle výsledků prací vědeckých týmů považovat Chioskou mastichu za slibný prostředek v přírodní léčbě onemocnění zažívacího ústrojí. Její příznivý celkový vliv nicméně prokázaly nejen studie, ale lze je dohledat i v zkušenostech uživatelů na více, převážně cizojazyčných, internetových fórech soustřeďujících pacienty s podobnými diagnózami.

* CRP je C-reaktivní protein, látka bílkovinného původu, jehož zvýšená přítomnost v krvi indikuje napadení organismu bakteriemi.