Problémy se zažíváním, či akutní průjem jsou problémy, se kterými se občas setká každý, nehledě na věk, kvalitu stravy, či ostatní faktory. V případě změn prostředí, ve kterém se člověk nachází, nebo cestování, jsou takové komplikace poměrně běžné. Správné fungování trávicího traktu má na náš organismus široký dopad a patří k základu zdraví i komfortu.

Žaludeční vředy

Příčin průjmů může být celé množství. V případě infekčního původu může jít o bakteriální, virové, ale i protozoální, či parazitární onemocnění, které pokud neodezní během několika dnů, je třeba vyhledat lékařskou péči. Předcházet jim lze zejména pečlivou hygienou rukou, obezřetností při konzumaci jídel obsahujících vejce a mléčné výrobky a obecně zabráněním kontaminace pokrmů.

Důležitý je příjem dostatečného množství tekutin a náhrada minerálů, které se z organismu vyplavily. Platí to i o průjmů způsobených užíváním léků, zejména antibiotik narušujících složení střevní mikroflóry, cestovatelských průjmech i problémech způsobených psychickým vypětím.

Masticha a průjmy

Dalším logickým krokem by měla být právě obnova střevní mikroflóry a znovuvytvoření rovnováhy v zažívacím traktu, při kterých jsou nápomocné probiotické kultury. V této souvislosti lékaři i vědci věnují již několik dekád pozornost kvasince Saccharomyces boulardii, pocházející z tropického prostředí jihovýchodní Asie, kterou poprvé izoloval v dvacátých letech minulého tisíciletí francouzský vědec Henri Boulard z plodů dvousliváka a mangostany lahodné. Mnohé studie ji doporučují jako vynikající prevenci i terapii celého množství gastrointestinálních problémů a nemocí, zvláště je-li současně přítomen zánět.

Litchi probiotikum

Saccharomyces boulardii dokáže současně působit na několika frontách a metody jejího boje proti patogenům i pomoc lidskému tělu jsou velmi různorodé. Dokáže regulovat střevní mikrobiální homeostázu, interferuje se schopností patogenů kolonizovat a infikovat sliznice, umí modulovat lokální i systémovou imunitní odpověď, indukovat enzymatickou aktivitu ve prospěch absorpce a výživy a stabilizuje funkci gastrointestinální bariéry. Saccharomyces zároveň dokáže degradovat nebezpečné bakteriální toxiny, zamezuje dehydrataci při střevní infekci a snižuje sekreci prozánětlivých cytokinů. I další vlastnosti této kvasinky jsou pro její využití téměř ideální: Saccharomyces boulardii nekolonizují lidský trávicí trakt, za tři až pět dnů po skončení léčby ji už v těle nenajdeme. Kromě toho, že významně ovlivňuje rychlost obnovy střevní mikroflóry po infekcích, patří mezi její výhody i odolnost vůči antibiotikům, které na ni jako kvasinku nepůsobí.

Vraťme se ale k našemu konkrétnímu tématu. V tomto směru je velmi zajímavou zejména studie kolektivu autorů Htwe, Yee, Tina a Vanderplase z University of Medicine v barmském Rangúnu. Ti sledovali vliv Saccharomyces boulardii při terapii akutního průjmu na poměrně rozsáhlém vzorku více než stovky dětí ve věku od tří do deseti let. Malí pacienti byli léčeni v první skupině rehydratačními solemi, přičemž v druhé skupině k nim byly přidány kvasinky Saccharomyces boulardii. Délka trvání průjmu ve skupině se Saccharomyces byla podstatně kratší: 3,08 dne oproti 4,68 dne v druhé skupině. Ještě lepší byl výsledek týkající se konzistence stolice po třetí den léčby. Ta byla normální u 76 procent pacientů ze skupiny užívající i Saccharomyces boulardii, zatímco u kontrolní skupiny to bylo jen 24 procent.

Masticha active

Masticha active

Saccharomyces boulardii je tak prokazatelně účinným pomocníkem při různých onemocněních gastrointestinálního traktu a s chioskou mastichou, jejíž účinky například na helikobaktera byly prokázány v jiných studiích, může vytvářet dobrý synergický efekt.