Vyzkoušeli jsme si přípravu stromů Pistaccius lentiscus na sezónu, probuzení stromu a také sběr krystalů. Pojďme v příběhu mastichy dále. Dozvíte se o tom, jak se masticha dále zpracovává po samotné sklizni, jak se dostává ze sadů do míst a také více o jejím průmyslovém zpracování a výkupu.

Argus se věnuje pěstování mastichy již 30 let. Zdědil sad od svého starého otce, který ho naučil všemu, co pěstitel mastichy má vědět. Jak se k stromům chovat, aby poskytovaly dobrou úrodu, i jako čelit proměnlivým povětrnostním podmínkám.

Dnes do sadů chodí se svými třemi syny a manželkou. Pěstování mastichy nikdy nebylo jeho hlavním příjmem, tvoří však významnou část rodinného rozpočtu díky čemuž si rodina umí zabezpečit lepší život.

Během celého léta sváží se syny mastichový krystaly ve velkých pytlích do města, do domu, kde žije. Se sběrem přímo v sadě si velké starosti nedělají – kousky mastichy se zametají ze speciálně upravené země pod stromy spolu s lístky, kamínky, kousky větviček …

Foto: Argus a jeho synové během práce v mastichový sadě

Samotné čištění je proto zdlouhavá činnost, kterou berou do rukou především ženy.

V ulicích malebných chioských míst najdete ženy, které přímo na ulici mastichu prosévají ve velkých sítech.

Pak začíná ruční zpracování krystalů. To, co se oseje se vysypává do velkých nádob s vodou. Voda pomůže udělat první krok k oddělení krystalků od drobného nepořádku – listy a kamínky padnou na dno nádoby, zatímco lehká mastichy zůstává na povrchu. Tento process trvá asi tři dny, ale stále není zárukou úplného očištění krystalů. Skutečně namáhavá práce nastává až teď a pokračuje během celé zimy.

KRYSTALY NABITY ENERGIÍ

Zimy na Chios jsou v pěstitelských městech nacházejících se v údolí Mastichochorie dlouhé. Nepřítomnost turistů a zpomalení ostrova dává čas ženám na přípravu mastichy do fáze, kdy ji bude moci pěstitelská rodina prodat Asociací pěstitelů Chioskej mastichy.

Obyvatelé Chiosu si mastichu váží jako produkt, který na ostrov poslali bohové. Její zpracování proto přikládají velký význam a čistota krystalů je podmínkou i pro lepší výkupní cenu od Asociace. Proto jsou dlouhé zimy věnovány ručnímu čištění krystalů. To se koná v jednotlivých pěstitelských rodinách jako komunitní práce. Ženy se setkávají v hojném počtu a dlouhé hodiny spolu ručně čistí krystalek po krystalku – odstraňují z něj jemné nečistoty, případně i zatoulaného mravenečka 🙂

Tyto chvíle jsou doprovázeny vyprávěním příběhů, či zpěvem. Při vyprávění o této tradic se nám vybavily vzpomínky na slovanské tradice společných ženských nocí trávených předivem a páračky.

Je úžasné, že stále existují místa, kde se lidé setkávají při společné ruční práci. Věříme tomu, že energie, kterou takto přinášejí do samotných krystalů ještě více zvýrazňuje léčivou sílu mastixu – starověkého superfoodu.

Foto: Žena čistí masticha v ulicích chioského města Pyrgi