Masticha jako léčivý produkt je výsledkem celoroční práce domácích obyvatel Chiosu na polích a v sadech. Jejich práce je těžká a zdlouhavá, hlavně pokud rodina vlastní několik stovek stromů, co na tomto ostrově není ničím výjimečným.

Stává se, že po studiích a získávání prvních pracovních zkušeností ve velkých městech jako jsou Athény se mladí vracejí zpět na ostrov, aby pomáhaly svým rodičům a prarodičům starat se o mastichový sady, které se dědí z generace na generaci.

Mastix je v těchto oblastech vysoce ceněný a a jeho pěstování je značnou pomocí v životě obyvatel Chiosu.

 “V minulosti byla cena mastichy rovná ceně zlata a za její krádež se trestalo popravou. “

Od jara až do podzimu

Na dobré úrodě mastichy se začíná pracovat již brzy na jaře. Rodina po zimě přichází do sadů, aby zhodnotila stav stromů po zimě, která sice na tomto území není mrazivě tuhá, ale častý vítr může stromy poškodit.

Na jaře nastává čas čištění prostoru pod stromy. Okolí každého stromu se musí zamést a co nejlépe vyčistit od nečistot. Důkladné vyčištění znamená snadnější práci na podzim – při samotném sběru mastichový krystalů.

Mastichový sady jsou typické bílými skvrnami, které jsou zřetelné již z velké dálky. Bělost tvoří vápno, kterým se vysypává okolí stromů. To má zabránit lepení se krystalů do prachu země a tedy i lehčí sběr.

Nařezávání stromu Pistacius lentiscus a získávání mastichy

Stromy Pistacius lentiscus začínají nařezávat již v mladém věku a tak se připravují na své plodné období. Pryskyřice se z nich začíná sbírat zhruba v sedmém roce života, přičemž nejplodnější období zažívá strom mezi 30.-40. rokem.

Na nařezávání stromu a získávání mastichy se používá speciální nástroj nazývaný kentitiri.

Stromy mastichy jsou mimořádně trvanlivé, dožívají se více než sto let, jejich výkonnost a množství vyprodukované pryskyřice však postupně klesá. To, jak dlouho a intenzivně strom rodí závisí na péči pěstitelů – kdyby zářezy ve stromě byly příliš hluboké, nebo by jich bylo příliš mnoho, strom bude mít kratší životnost a neodměňuje se pěstitelům dostatečně hodnotnou úrodou.

Kentitiri – nástroj na nařezávání stromu Pistacius lentiscus

Kvůli nařezávání stromů přichází rodina do sadu pravidelně každých 3-5 dnů během osmi týdnů, každý týden se strom nařezává výš a výš. Nařezávání stromů probíhá od července do srpna.

Na konci srpna se začíná se sběrem prvních, největších kousků mastichy, které se nazývají “pita”. Jde o nejcennější kusy, které mají pro pěstitele největší hodnotu a pokud jsou kvalitně očištěné, jsou nejvýhodnější na prodej. Ostatní, menší kousky pryskyřice se sbírají postupně během léta. Poslední, nejdůležitější část sběru mastichy je v září. Koncem měsíce se celé rodiny přesouvají do sadů, kde speciálními hrabičky seškrabávají ze stromů poslední kousky nahromaděné pryskyřice.

Ty se zametají zpod stromů do velkých pytlů a svážejí se do míst, kde přichází na řadu další etapa zpracování mastichy – čištění. O tom si povíme v dalším článku.